Kurz Horského průvodce

Vzdělávání horských průvodců je naší srdcovou záležitostí. Pokud se u nás rozhodneš nahlédnout pod pokličku vzdělávání horských profesionálů, zažiješ ho ve stejném duchu, jako pořádáme výpravy. V malé skupině lidí, s důrazem na respekt a pokoru k horám i lidem. Kurz organizujeme v maximální možné míře prakticky a v reálném terénu.

Jak nejlépe zjistíš, že tě něco baví a máš pro to vlohy? Tak, že to zažiješ na vlastní kůži. Nejhorší je investovat spoustu času a peněz do dlouhého vzdělávání a pak zjistit, že dělat průvodce je děsná pruda. To se ti u nás nestane. Dostaneš totiž možnost vyzkoušet si práci průvodce již během kurzu. Naplánuješ a odvedeš víkendovou akci pro členy Expedition clubu! Tento kurz je určen všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti v problematice pohybu, bezpečnosti a vedení skupiny v horském terénu. Především pak těm, kteří uvažují o práci horského průvodce. Ať už se chceš prováděním živit, nebo se pouze sám zdokonalit a získat větší jistotu pro svá dobrodružství, míříš k roli člověka, který v horách přebírá iniciativu a je vždy tím aktivnějším. Naším cílem je vytvářet uvědomělou a odpovědnou cestovatelskou komunitu a předávat dál naše hodnoty. 

Proč s námi?
 • Vyzkoušíš si reálnou průvodcovskou praxi, díky konceptu Víkendových akcí pro naše členy.
 • Máme 10 let zkušeností ze všech druhů prostředí od velehor, polárních oblastí, až k pouštím a oceánu.
 • Kurz vedeme v rozumném rozsahu nutném pro získání veškerých znalostí. Obsahem témat a rozsahem se snažíme reflektovat mezinárodní standard UIMLA a spolupracujeme s ostatními školiteli horských průvodců v ČR.
 • Máme stabilní základnu zkušených průvodců, za které dáme bez váhání ruku do ohně. 
 • Mluví za nás spokojenost účastníků, kteří se stále vracejí.
 • Máme pečlivě střežené know-how ze všech koutů planety. 
 • Máme zkušenosti z organizací reálných expedic. Nejsme parta amatérů, ale Expedition club.
 • Kurz se snažíme koncipovat zážitkově, tak abychom se ho sami chtěli zúčastnit.
 • Kurz je možné zakončit profesní zkouškou "Horský průvodce 65–020-M" u ministerstva pro místní rozvoj.

Co je náplní kurzu?
 • Naučíš se pracovat s mapou, buzolou a GPS. Budeš se perfektně orientovat v letním i zimním terénu.
 • Naučíš se základy meteorologie, práce s předpovědí počasí a odhad vývoje podmínek v terénu.
 • Naplánuješ a odvedeš reálnou víkendovou akci v pozici průvodce.
 • Získáš znalosti poskytnutí první pomoci. Zorganizuješ záchrannou akci v horách.
 • Naučíš se základní lanové techniky a postup v náročném horském terénu
 • Vyzkoušíš si pohyb v zimních horách
 • Naučíš se maximum o lavinách a riziku v zimním terénu.
 • Naučíš se jak správně vést skupinu a pracovat s lidmi.
 • Zorientuješ se v legislativě spojené s prací horského průvodce.
 • Předáme ti také etické hodnoty práce v horách - věříme že pokora a respekt k prostředí je jeden z pilířů naší činnosti.

Organizace kurzu

Kurz je rozdělen do 6 bloků, které na sebe logicky navazují a míří k zakončení profesní zkouškou "Horský průvodce". V řadách organizátorů, jsou zkušení horolezci, lezečtí instruktoři, průvodci, adept na horského vůdce UIAGM, profesionální záchranář a další.

Celková hodinová dotace kurzu je min. 32 dní.

 • 6 dní jarní kurz  (navigace, orientace, meteorologie, legislativa práce horského průvodce)
 • 6 dní letní kurz (bezpečnost a riskmanagement, psychologie a vedení skupiny, lanové techniky a vodní záchrana)
 • 4 průvodcovské praxe (organizace víkendové akce pro členy expedition clubu pod dozorem instruktorů)
 • 6 dní první pomoc a záchrana (zážitkový zdravokurz zaměřený na poskytnutí první pomoci v horském terénu)
 • 6 dní zimní kurz (laviny, zimní terén, bivakování)
 • 4 dny profesní zkouška.

Kurz je možné zakončit zkouškou profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost – zároveň získáte „Osvědčení profesní kvalifikace“ s celostátní platností.

 
Kompetence horského průvodce

Kompetence horského průvodce jsou jasně vymezeny v systému národních kvalifikací profesní zkouškou 65–020-M. Ta je závazná pro výkon práce (Legislativě se podrobněji věnujeme na samotném kurzu). Z našeho pohledu by absolventem kurzu měl být člověk, který se umí v horách pohybovat bezpečně, zodpovědně nejen k sobě a dalším lidem, ale také ke svému okolí. Člověk, který s námi sdíli hodnoty ochrany přírody a pokoru k nevyzpytatelnosti hor a přesto má odvahu pouštět se do výzev, které ho posouvají.

"Činnost horského průvodce spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu. V rámci živnosti je též možný pohyb na skialpinistických a běžeckých lyžích nebo sněžnicích po značených turistických cestách a trasách. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, půjčování lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje".

Podrobnější informace

K čemu mě kvalifikace horského průvodce opravňuje? Jaký je rozdíl mezi národní kvalifikací a mezinárodním horským průvodcem UIMLA? A horským vůdcem UIAGM? Pravidla mobility průvodců a další informace najdeš rozepsané  ZDE