Informace o ochraně osobních údajů

Expediční Klub s.r.o. IČO: 05768039,  Zborovská 1910/4, Ostrava, 70200

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), obsažených v tomto formuláři firmou Expediční klub s.r.o (dále jen "správce") se sídlem Zborovská 1910/4 Ostrava, Česká Republika, IČ:  05768039 (příp. jeho zaměstnanci) pro níže uvedené účely.

1)Účely:

a) Z důvodu plnění právní povinnosti

 • pro účely, kdy zákon vyžaduje některé údaje zpracovávat a uchovávat
 • pro účetní a fakturační účely
 • serverové, webové, cloudové, IT služby
 • důvody reklamace, storna ze zájezdu

b) Z důvodu plnění smlouvy o zájezdu a prohlášení účastníka

 • uzavření smlouvy o zájezdu
 • komunikace s účastníky (korespondence, emaily)
 • vízové, pohraniční a celní účely
 • zřízení služeb u 3. strany (ubytování, doprava, vstupy, permity)
 • pojištění účastníka
 • k zajištění bezpečnosti a plynulého průběhu výpravy z důvodů politické situace, přírodních živlů či náboženských situací atp.
 • zhodnocení schopností a zkušeností (kompetentností a zdravotního stavu) účastníka pro účast na zájezdu
 • pro členství ve Spolku  Expedition Club International z.s.  IČO:  05709741
 • pro zajištění služeb ze strany  Expedition Club community s.r.o.  IČO: 19238355

c) Z důvodu oprávněného zájmu

 • marketingová komunikace (zasílání newsletterů)
 • cookies
 • věrnostní program

2) Které osobní údaje o Tobě zpracováváme?

 • a) Jméno a příjmení
 • b) Datum narození
 • c) Kontaktní adresa
 • d) Email
 • e) Telefonní číslo
 • f) Informace o Tvých zkušenostech spojených s akcí
 • g) V případě nutnosti informace spojené s celními a devizovými předpisy
 • h) Cookies

3) Komu Tvoje osobní údaje poskytneme?

Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, ale z níže uvedených důvodů jsou zpracovávány i dalšími subjekty:

a) Z důvodu plnění smlouvy a zajišťování některých činností a služeb, které nám poskytují subjekty dle bodu 1)

b) této smlouvy, jsou informace poskytovány těmto subjektům:

 • poskytovatelé ubytovacích služeb
 • poskytovatelé dopravních služeb
 • poskytovatelé jiných služeb spojených se zájezdem
 • Spolku  Expedition Club International z.s.  IČO:  05709741
 • Firmě Expedition Club community s.r.o.  IČO: 19238355

  Informace jsou poskytovány v minimální možné míře.

b) Dále poskytujeme informace z důvodu plnění právní povinnosti těmto službám:

 • serverové, webové, cloudové, IT služby
 • účetní služby

c) Dále poskytujeme informace z důvodu oprávněného zájmu následujícím službám. Zde poskytujeme pouze jméno a email!

 • komunikační služby
 • gmail
 • mailchimp

4) Tvoje práva

a) Jsem si vědom/a svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to,

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké Tvoje osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • vznést námitky. Viz bod č. 5)

Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem "Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou", kterou připravila Evropská komise.

5) Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, http://www.uoou.cz/

6) Doba uchovávání údajů

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu (pokud zákonná povinnost nestanovuje jinak).

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7) Údaje o správci

Expediční Klub s.r.o. IČO: 05768039,  Zborovská 1910/4, Ostrava, 70200
Kontaktní údaje: info@expeditionclub.cz, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martin@expeditionclub.cz