Expediční Grant

Chceme být více než jenom cestovní kancelář. Chceme být průsečíkem expedičního dění v ČR. Chceme podporovat a motivovat lidi k organizování vlastních Expedic a plnění velkých výzev. Máš v hlavě zajímavý projekt, který naplní význam slova expedice? Přesvědč nás a my tě finančně podpoříme. 

Každý z nás, kdo někdy zažil opravdovou expedici, si toho nadevše cení. Zkušenosti získané tam, většinou daleko přesahují cokoliv z běžného života. Často řešíš situace, které si v každodenním životě ani nedokážeš představit, dostaneš se do úplně jiného rozpoložení a uvědomíš si malichernost věcí, které ti normálně dělají vrásky. Mnohdy se pohybuješ na hraně psychických i fyzických sil a otevírá se ti úplně jiná perspektiva. Tvůj život se načas omezí na základní úkony a otevře se ti prostor pro nadhled. Bez nadsázky můžu říct, že Expedice je unikátní zkušenost, která tě posune. 

Pro koho? 

Grant je otevřen pouze aktivním členům Expedition Clubu, a tvoří tak jeden z pilířů výhod aktivního členství. Proč není určen široké veřejnosti? Je to prosté, vážíme si našich aktivních členů a chceme jim přinášet opravdové výhody. Zároveň víme, že naše komunita je plná schopných a akčních lidí, kteří potřebují jen trochu postrčit. 

Jak to funguje? 

Máš myšlenku na zajímavý cestovatelský projekt, který naplní význam slova expedice? Přesvědč nás, že víš do čeho jdeš a my ti rádi pomůžeme tvého cíle dosáhnout. Podmínky a výše podpory, bude individuálně posouzena dle zajímavosti a náročnosti podniku.
Přihlášku pošli na: info@expeditionclub.cz

Proč Grant?

Součástí naší mise je sdružovat lidi, kteří sdílí naše hodnoty a mají podobné cíle. Dobrodružství, objevování a posouvání vlastních hranic, to je pro nás klíčové. Věříme, že právě tohle v tobě zanechá nejhlubší stopu, a proto se snažíme tě k tomu motivovat. Chceme, abys posunul svou pomyslnou laťku a pustil se do něčeho, co zatím vypadá jako příliš velké sousto. 

Příklady již udělených grantů

Pavlína Adam - Great Himalayan trail

Dan Boblach - Surinam 

Zajímá tě to ale nejsi aktivní člen? Nezoufej, můžeš se jím taky stát, stačí splnit pár základních podmínek. Vše najdeš v sekci Členství