Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), obsažených v tomto formuláři firmou Expediční klub s.r.o (dále jen "správce") se sídlem Zborovská 1910/4 Ostrava, Česká Republika, IČ: 05768039 (příp. jeho zaměstnanci) pro níže uvedené účely.

1) Účely:

a) Z důvodu plnění právní povinnosti

- pro účely, kdy zákon vyžaduje některé údaje zpracovávat a uchovávat
- pro účetní a fakturační účely
- serverové, webové, cloudové, IT služby
- důvody reklamace, storna zájezdu

b) Z důvodu plnění smlouvy o zájezdu a prohlášení účastníka

- uzavření smlouvy o zájezdu
- komunikace s účastníky (korespondence, emaily)
- vízové, pohraniční a celní účely
- zřízení služeb u 3. strany (ubytování, doprava, vstupy, permity)
- pojištění účastníka
- k zajištění bezpečnosti a plynulého průběhu výpravy z důvodů politické situace, přírodních živlů či náboženských situací atp.
- zhodnocení schopností a zkušeností (kompetentností a zdravotního stavu) účastníka pro účast na zájezdu
- pro členství ve Spolku Expedition Club Production z.s. IČ: 05709741

c) Z důvodu oprávněného zájmu

- marketingová komunikace (zasílání newsletterů)
- cookies
- věrnostní program

2) Které osobní údaje o Tobě zpracováváme?

a) Jméno a příjmení
b) Datum narození
c) Kontaktní adresa
d) Email
e) Telefonní číslo
f) Informace o Tvých zkušenostech spojených s akcí
g) V případě nutnosti informace spojené s celními a devizovými předpisy
h) Cookies

3) Komu Tvoje osobní údaje poskytneme?

Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, ale z níže uvedených důvodů jsou zpracovávány i dalšími subjekty:

a) Z důvodu plnění smlouvy a zajišťování některých činností a služeb, které nám poskytují subjekty dle bodu 1) b) této smlouvy, jsou informace poskytovány těmto subjektům:
- poskytovatelé ubytovacích služeb
- poskytovatelé dopravních služeb
- poskytovatelé jiných služeb spojených se zájezdem
- našemu spolku Expedition Club Production z.s. IČO: 057 09 741
Informace jsou poskytovány v minimální možné míře.

b) Dále poskytujeme informace z důvodu plnění právní povinnosti těmto službám:
- serverové, webové, cloudové, IT služby
- účetní služby

c) Dále poskytujeme informace z důvodu oprávněného zájmu následujícím službám. Zde poskytujeme pouze jméno a email!
- komunikační služby
- gmail
- mailchimp

4) Tvoje práva

a) Jsem si vědom/a svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to,
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké Tvoje osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- vznést námitky. Viz bod č. 5)
Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem "Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou", kterou připravila Evropská komise.

5) Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

6) Doba uchovávání údajů

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu (pokud zákonná povinnost nestanovuje jinak).

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7) Údaje o správci

Expediční Klub s.r.o. IČO: 05768039,  Zborovská 1910/4, Ostrava, 70200
Kontaktní údaje: info@expeditionclub.cz, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martin@expeditionclub.cz